שאלה לגבי ביטוח סיעודי

שאלה:
האם ביטוח סיעודי בקופ”ח מספיק או שיש צורך לרכוש ביטוח סיעודי פרטי?

תשובה:
ביטוח סיעודי של קופת החולים נותן לנו מענה לשישים חודשים בלבד, המענה הוא 5,000 ש”ח בבית ו 10,000 ש”ח במוסד על פי רוב, הכיסוי יינתן רק במקרה של מצב סיעודי כתוצאה ממחלה ולא מתאונה!
בממוצע אדם סיעודי חי כ – 5 שנים, אך אנחנו לא יודעים אם אנחנו מעל מתחת או בממוצע.

לכן חשוב לרכוש כיסוי סיעודי פרטי בנוסף לזה של קופ”ח, אפשר לרכוש כיסוי סיעודי החל מהשנה השישית שישלים את הסיעודי בקופת החולים.

 

One thought on “שאלה לגבי ביטוח סיעודי”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *